شمشیربازی

حضور مستقیم عابدینی در جدول 64 نفره

در مسابقات شمشیربازی جام جهانی کلاس A ایتالیا مجبتی عابدینی به دلیل روبرو شدن با قرعه استراحت به طور مستقیم به جدول 64 نفره صعود کرد تا دیدارهای خود را از این مرحله آغاز کند.

22 بهمن 1398