هنوز هیچ واکسن خارجی وارد نشده است

به گزارش مجله فروشگاه، رییس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت بهداشت با اشاره به مروری بر تجربه مدیریت بحران کووید19 در کشور طی برگزاری دوازدهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل بحران در ایران، در عین حال درباره چگونگی تامین واکسن کرونا برای جمعیت کشور شرح داد.

هنوز هیچ واکسن خارجی وارد نشده است

به گزارش خبرنگاران به نقل از ایسنا، دکتر کیانوش جهانپور در نشست خبری دوازدهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل بحران در ایران که امسال با موضوع بحران کرونا برگزار می گردد، گفت: این کنفرانس با توجه به مصادف شدن با بیماری کووید- 19 با تاکید بر فرماندهی و کنترل هوشمند بحران کووید-19 برگزار می گردد. در جهانی امروز اطلاعات و داده های متعدد از جوانب و ابعاد مختلف بحران ها وجود دارد که باید بر پایه فناوری اطلاعات و پایش و نظارت صورت گیرد.

وی ادامه داد: این کنفرانس ملی شروعی برای طرح موضوعی است که می تواند استراتژیک باشد. یکی از پنج تهدیدی که در دهه های آینده بشر را تهدید می نماید در حوزه سلامت خواهد بود و در نتیجه باید به موضوع فرماندهی هوشمند بحران ها توجه گردد. شناسایی ظرفیت های علمی و فناورانه ای که در این حوزه وجود دارد، حائز اهمیت است.

یکی از اهداف وزارت بهداشت از مشارکت در این کنفرانس، شناسایی ظرفیت های موجود علمی و فناوری است که در کشور و خارج از نظام سلامت وجود دارد که می تواند در آینده در قالب همکاری های بین بخشی یاری زیادی را در حوزه مدیریت و فرماندهی هوشمند در حوزه های مختلف نظام سلامت داشته باشد.

جهانپور گفت: نظام سلامت حداقل سالی یک بار درگیر یک بحران عظیم در ابعاد ملی است و این ضرورت که بتوانیم از ظرفیت های علمی و فناوری در کشور استفاده کنیم، بیشتر خود را نشان می دهد. در حوزه واکسن می بینید که با شناسایی ظرفیت های داخلی موجود، شاید سه واکسن کرونا وارد فاز کارآزمایی بالینی شده است.

همچنین بیش از 9 پفراینده فعال واکسن در کشور وجود دارد. این نگاهی پر امید به ظرفیت های داخلی کشور است که می تواند با همکاری و هماهنگی بین بخشی منجر به ایجاد ظرفیت های جدید برای کشور، فرایند ارتقاء نظام سلامت و ارتقای شاخص های نظام سلامت گردد.

جهانپور گفت: باید نقاط قوت و توانمندی ها و ظرفیت های فناوری را قبل از بروز بحران ها شناسایی کنیم و در نتیجه یکی از اهداف وزارت بهداشت، شناسایی ظرفیت های موجود علمی و فناوری خارج از نظام سلامت است.

وی درباره اقدامات وزارت بهداشت در زمینه استفاده از فناوری در زمینه مدیریت کرونا، گفت: حرکت خوبی در حوزه های مختلف نظام سلامت به سمت مدیریت و فرماندهی و پایش هوشمند بر پایه فناوری اطلاعات صورت گرفته است. البته اگر بخواهیم به نکات منفی اشاره کنیم، پراکنده بودن و جزیره ای بودن این سامانه ها بوده است. وزارت بهداشت به صورت گسترده از این ظرفیت ها استفاده نموده است و باید به سمت ساماندهی و تجمیع این ظرفیت ها پیش رویم.

مشارکت ما در این کنفرانس ملی هم دقیقا در همین راستاست که از ظرفیت های علمی و فناوری موجود استفاده کنیم تا این رویکرد یا عارضه جزیره ای به سمت سامانه های جامع مدیریتی و فرماندهی باید پیش رود.

جهانپور در پاسخ به سوالی درباره خرید واکسن کرونا از کوواکس، گفت: ما خرید 16 میلیون و 800 هزار دوز واکسن کرونا را از کوواکس خواهیم داشت.

بنابراین از سبد کوواکس و شرکت هایی که مورد تایید سازمان غذا و دارو باشد، واکسن به میزان 16 میلیون و 800 هزار دوز تهیه خواهد شد. البته تا امروز کوواکس هنوز هیچ واکسنی را در جهان توزیع ننموده است. کوواکس یک اتحادیه جهانی بر محور سازمان جهانی بهداشت و ابتکار عملی برای توزیع واکسن است.

فکر می کنم حداقل 18 شرکت در سبد کوواکس واکسن خود را عرضه می نمایند. ما هم حداقل از سه شرکت تغذیه خواهیم کرد، اما هنوز کوواکس چیزی توزیع ننموده و ما هم واکسنی را وارد نکردیم و هر واکسنی که سازمان غذا و داروی کشور به عنوان مرجع ملی برای صدور مجوز ورود واکسن تایید کند، از این محل تهیه می گردد.

وی گفت: در زمینه خرید مستقیم واکسن کرونا نیز از شرکت های مورد تایید سازمان غذا و دارو قرار گیرد، به هر تعداد که مقدور باشد، انجام می گردد. سپس سبد کوواکس و بعد از آن، واکسن داخلی خواهد بود. هرچند اولین کشور شروع نماینده در حوزه تزریق واکسن نبودیم که البته اقدام درستی هم در نوبه خودش بود، اما فکر می کنیم جزو اولین کشورهایی خواهیم بود که واکسیناسیون علیه کووید -19 را به سرانجام خواهیم رساند.

جهانپور همچنین گفت: این کنفرانس امسال با شعار مدیریت هوشمند بحران های فراگیر و به طور ویژه مروری بر تجربه مدیریت بحران کووید 19برگزار می گردد. شاید وزارت بهداشت در مدیریت حوادث و بحران ها و به خصوص در استفاده از ظرفیت فناوری اطلاعات جزو نهادهای پیش رو بوده، به خصوص در بحران هایی مانند کرونا و مدیریت در سایر عرصه ها اعم از دارو، کالاهای سلامت محور و...، ولی همه این ها نیازمند ارتقا و ایجاد سامانه های واحد است که بخشی از آن مربوط به سایر نهادها و دستگاه هایی است که در زمان بحران حضور دارند.

ما در این بابت وارد کنفرانس شدیم که با طرح این مساله هم جلب مشارکت فناوران و هم سایر دستگاه ها به خصوص در زمینه مدیریت بحران را داشته باشیم. امیدواریم بحران کووید 19 و همه گیری جهانی کرونا، نقطه عطفی برای کنترل هوشمند بحران ها گردد.

در ادامه این نشست، دکتر امیر محترمی- دبیر علمی کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل بحران کرونا در ایران، گفت: امسال دوازدهمین دوره کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل بحران در نظام سلامت را شاهد هستیم که به موضوع کرونا اختصاص دارد و به میزبانی دانشگاه صنعتی مالک اشتر برگزار می گردد.

وی اضافه نمود: مقرر شد محورهای کنفرانس امسال با توجه به اینکه با یک بحران جهانی یعنی پاندمی کرونا روبرویم، با موضوع کرونا شکل بگیرد که به تبع آن دوستان در مجموعه وزارت بهداشت کمیته سلامت را ذیل کنفرانس ایجاد کردند و در این حوزه بحث های علمی خوبی شکل گرفته است. این رویداد از هفته آینده شروع شده و کارگاه های تخصصی آن از روز شنبه به صورت مجازی شروع می شوند.

محترمی با بیان اینکه کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل بحران همه ساله به همت انجمن ملی فرماندهی و کنترل مخابرات و رایانه و پس از سال 86 در حال اجراست، تاکید نمود: محورهای این کنفرانس در امسال با توجه به روبروه با پاندمی کرونا به تشخیص کمیته علمی و شورای سیاست گذاری کنفرانس با تاکید بر بحران کرونا خواهد بود. این رویداد هفته بعد شروع می گردد و از روز شنبه کارگاه های تخصصی به صورت مجازی و به وسیله سایت کنفرانس برگزار خواهد شد. روز سه شنبه و چهارشنبه افتتاحیه آن خواهد بود و عصر چهارشنبه نیز اختتامیه برگزار می گردد. در این یک هفته سایت کنفرانس کاملا آماده و پذیرای دوستانی خواهد بود که به صورت مجازی قصد مشارکت دارند.

این کنفرانس حول محورهای ده گانه ای تدارک دیده شده است. فرماندهی کنترل به ویژه در حوزه مدیریت بحران مطرح است و کشور ما هم از نظر بحران های طبیعی یک منطقه بحران خیز است.

محترمی ادامه داد: بحث جزیره ای بودن سامانه ها فقط محدود به نظام سلامت نمی گردد. بلکه در حوزه های مختلف شاهد آن هستیم. در عین حال ممکن است با بحران های مختلفی مثل سیل و زلزله و قطعی برق و... روبرو شویم. بنابراین آمادگی بدنه و دستگاه اجرایی کشور در برابر این پدیده ها، امروزه قطعا بدون بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات میسر نیست. فرماندهی کنترل یعنی استفاده از همه سامانه ها جهت تصویر کردن و دادن آگاهی به تصمیم سازان جهت اخذ تصمیم های درست و به موقع و اجرای آن در زمینه های مختلف است.

وی اضافه نمود: در این زمینه تجربه جهان هم این است که از نرم افزارهای موبایلی تا بانک های اطلاعاتی مختلف را در کشورهای مختلف ایجاد کردند. ما در کرونا در ابتدا با مساله ای به نام اینفودمی روبرو شدیم که اطلاعات درست و غلط باهم مخلوط شده که سامانه های اطلاعاتی در این زمینه فراهم شد و از طرفی سامانه هایی که اطلاعات را در اختیار قرار می دادند، ایجاد شد. بنابراین اقدامات خوبی در این زمینه انجام شد. البته کاستی های متعددی نیز وجود دارد که نیازمند همت مضاعف است تا از فناوری ها به گونه موثرتری استفاده کنیم.

محترمی درباره خروجی این رویداد بعد از 12 دوره برگزاری، گفت: دوره های گذشته کنفرانس هر کدام موضوع خاصی داشته اند. کنفرانس های علمی می خواهند ارتباطات جامعه علمی کشور در آن حوزه تخصصی با یکدیگر و با دستگاه های اجرایی را شکل دهند که ما خوشبختانه شاهدیم این ارتباطات در کنفرانس شکل گرفته است. در زمینه بحران زیستی امسال با توجه به حساسیت موضوع و مبتلابه شدن کشور با این مساله، موضوع به بحران کرونا داده شد.

منبع: جام جم آنلاین
انتشار: 10 اسفند 1399 بروزرسانی: 10 اسفند 1399 گردآورنده: ushop30.ir شناسه مطلب: 1440

به "هنوز هیچ واکسن خارجی وارد نشده است" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "هنوز هیچ واکسن خارجی وارد نشده است"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید